Rychlý kontakt

MUDr. Jindřich Pipek
ordinace zubního lékaře
Na stínadlech 445
397 01, Písek-Pražské předměstí
telefon: +420 382 272 220
mobil: +420 702 004 262

Ordinační hodiny
Po8:00 - 15:30
Út8:00 - 17:00
St8:00 - 15:30
Čt8:00 - 17:00
8:00 - 12:00

Onemocnění parodontu

parodont_01Co je to parodont? Zdravý parodont je orgán složený z různých tkání, které jsou v okolí kořene zubu nebo jsou součástí jeho povrchu.Vidět je pouze dáseň, ostatní jsou skryté. Patří sem závěsné vazy, vlastní kořen zubu s kořenovým cementem na povrchu, kostěné lůžko, cévy a nervy. Zub je upevněn parodontem do kostěného lůžka prostřednictvím závěsných vazů, které fixují zub od kořene ke kosti. Zdravá dáseň zakrývá zub až ke krčku, je bledá, růžová, nekrvácí na dotek a má velmi jemné dolíčkování podobné pomerančové kůře.

Nejčastějším onemocněním parodontu je zánět. Pokud vznikne povrchový zánět parodontu, hovoříme o zánětu dásní (gingivitida) a pokud je zánět hluboký, hovoříme o zánětu parodontu (parodontitida, parodontóza).

parodont_02 parodont_03 parodont_04 parodont_05

Onemocnění vzniká zpočátku jako zánět dásní. Příčinou zánětu je bakteriální infekce. Jedná se o bakterie, které se v dutině ústní normálně vyskytují (saprofytické bakterie), ale jsou- li přemnoženy, způsobují onemocnění. Celý zažívací sytém je osídlen těmito bakteriemi, které nám slouží, pomáhají štěpit některé složky potravy a jejich vzájemná rovnováha vytváří i jakousi obranyschopnost v zažívacím traktu. I v dutině ústní jsou různé saprofytické bakterie, které zde mají svou úlohu a pomáhají nám trávit cukry již v dutině ústní. Při nedostatečné hygieně vzniká na zubech, ale i na sliznici ústní, měkký mikrobiální povlak, kterému říkáme „plak“.Pokud ho nečistíme, plak dále vyzrává, může měnit i svou barvu a také bakteriální rozmanitost. Přibývají mikrobi, které již běžně do dutiny ústní nepatří (patogenní mikrobi), přibývá více škodlivin z plaku a jestliže naše obranyschopnost již nestačí vzdorovat infekci, vzniká zánět dásní(gingivitis) .
Dáseň je červeno fialově zbarvená, krvácí na dotyk nebo při styku s jídlem, je oteklá a nemá dolíčkování. Chronický zánět většinou nebolí a pacient mnohdy neví, že je nemocen. Někdy přechází tento chronický zánět v akutní zánět dásně.Vzniká prudká bolest s krvácením z dásní. Často zánět odezní během několika dní a přechází opět do chronického, nebolestivého stavu a tak postupně dlouhodobým působením infekce z plaku vzniká hluboký zánět parodontu ( parodontitida, parodontóza).
Mimo nemoci dásní dochází k postižení a destrukci závěsných vazů a kostěného lůžka. Zuby se sklání, kývají a putují. Přidává se zápach z úst, který může být u pokročilého stavu onemocnění parodontu velice úporný. Viklavost se stupňuje a končí ztrátou zubů.
U pokročilé parodontitidy se v parodontu rozmnožují patogenní mikrobi, které jej rychle dokáží ničit a mohou způsobit tzv. agresivní parodontosu. Není tak častá jako chronická forma, ale velmi agresivní, s rychlou ztrátou parodontu, zejména kostního výběžku. Pokud nedojde ke včasné léčbě onemocnění, končí ztrátou zubů.
Pacienti přicházejí na naše pracoviště nebo jsou doporučeni k léčbě svými ošetřujícími lékaři a jsou velice pečlivě vyšetřeni. Zajímá nás nejen stav chrupu, ústní dutiny, hlavy a krku, ale i celkový zdravotní stav, jaké užívají léky, zda-li se již léčili na onemocnění parodontu, …atd. Sledujeme některá rizika pro častější výskyt zánětu parodontu.
Některá celková onemocnění, užívání některých léků a nadměrné kouření mají velký význam pro rozvoj onemocnění parodontu. Dalším rizikem je přetížení zubů u defektního chrupu a u ortodontických anomálií. Postavení zubů a čelistí u ortodontických anomálií, nevhodně zhotovené výplně, korunky, můstky a protézy jsou příčinou hromadění plaku nebo v některých případech přímo dráždí a negativně ovlivňují parodont.
Provádíme některá doplňující vyšetření (celkové rentgenové vyšetření chrupu pomocí digitálního snímku obou čelistí -RVG ortopantomogram, laboratorní vyšetření,např. DNA mikrobiální test na mikroby způsobující agresivní parodontosu).
Po vyšetření stanovujeme léčebný plán. Většinou se začíná tím nejdůležitějším, léčbou příčiny onemocnění, což je plak. Na pracovišti naší hygienistky je pacient instruován o dentální a ústní hygieně, provádí se odstranění zubního kamene. Parodontolog upravuje převislé zubní výplně, korunky, ale někdy je potřeba zhotovit nové .
Stav se opět pečlivě hodnotí, provádí se různé testy a stanovuje se další plán. Dalším krokem v léčbě parodontózy je ošetření kořene zubů (tzv.scaling ), kdy se odstraňuje zubní kámen a infikovaný povrch kořene zubu.
Při pokročilém onemocnění parodontu je někdy nutno provádět i jiné výkony.
Např. extrakce zubů, které nelze zachránit nebo které ohrožují své sousedy. Provádí se dlahování oslabených zubů, zhotovení provizorních můstků nebo snímacích protéz.
Dalšími výkony jsou např. parodontální chirurgické zákroky na odstranění parodontálních kapes(„chobotů“), což je defekt parodontu podél zubu, který postihuje dáseň, závěsný aparát, kosní výběžek lůžka. V některých případech je možno defekty tkání nahradit umělou nebo vlastní kostí, či slizničním štěpem. Po skončení léčby se provádí často estetická chirurgie a definitivní speciální parodontologická protetika.
Pacient navštěvuje dlouhodobě naši hygienistku na tzv. recallech a navštěvuje i parodontologa pro pečlivé hodnocení stavu, protože při nedostatečné hygieně se může infekce vrátit a způsobit další ztráty parodontu. U každého pacienta je léčebný plán přísně individuální, někdo u počínající parodontosy léčbu končí na úrovni hygieny a u někoho je vhodné pokračovat dále.
Co je třeba říci závěrem? Někteří pacienti se brání léčbě parodontu. Nic je netrápí.
Chronická parodontosa nebolí, bolí až její komplikace (hnisavé abscesy, akutní záněty dásně a parodontu, fraktury oslabených zubů…atd.). Je vhodné začít léčbu onemocnění dásní včas. Když se zuby začnou viklat, sklánět, putovat a vypadávat, je léčba složitá a dlouhodobá.
Náhrada chybějících kostních tkání, dásní a chybějících zubů je většinou finančně náročná.

Hradí léčbu parodontu zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojišťovny hradí některé výkony plně, některé nadstandardní výkony nehradí. Návštěva hygienistky se cenově pohybuje od  400 do 1500 Kč. Vždy záleží na druhu a  rozsahu poskytnuté péče. Cena za ošetření lékařem parodontologem je určena typem a rozsahem ošetření.

Proč bych se měl učit čistit zuby? To přece dávno umím.

Kdo nás učil čistit zuby? Rodiče? Prarodiče? Ti často ztratili zuby díky onemocnění parodontu. Jsou různé nové typy pomůcek pro hygienu dutiny ústní a nové metody, o kterých vás bude instruovat naše příjemná dentální hygienistka.

parodont_06

Jakou zubní pastu mám používat?

Zubní pasta má vzhledem ke svému složení relativně malý vliv na léčbu onemocnění parodontu. Obsahuje smáčidla, pěnidla, abrazíva nebo kuličky.Tyto však zuby nevyčistí. Chemické látky na stahování dásní jsou k ničemu. Cévy v dásni se stáhnou, dáseň na okamžik zbledne a po odeznění účinku je stav nezměněný. Zkoušely se i jiné prostředky jako antibiotika, vitamíny, koenzym Q 10, enzymy, bylinky, ženšen, mateří kašička, tee tree olej …atd. Vše s mizivým efektem a někdy i paradoxně s problémy (porušení mikrobiální rovnováhy, alergie). Nejdůležitější složkou zubní pasty je fluor, který má velmi významný vliv nejen na odolnost skloviny a zuboviny, ale i na bakterie dutiny ústní a kvalitu sliny. Doporučujeme kupovat pouze fluoritové pasty.

Je zánět dásní a parodontu dědičný?

Dědičné může být postavení zubů a čelistí, nepoměr velikosti zubů a kostního výběžku čelisti, tenká či silná zdravá dáseň, délka kořenů a jejich tvar, délka těla zubu, síla mezikořenové a mezizubní kostěné přepážky...atd.
Zánět dásní a parodontu je zapříčiněn mikrobiálním plakem.

parodont_08

Lze mikrobiální plak jednou pro vždy odstranit?

Plak lze krátkodobě zničit pomocí některých antibiotik, ovšem rovnováha bakterií (eumikrobie) v ústní dutině vytváří sama o sobě obranyschopnost, takže tyto běžné bakterie v ústech potřebujeme. Malá mikroskopická vrstvička nám slouží, ale dojde-li k přemnožení a vzniku vyzrálého plaku, ten je příčinou zánětu dásní a později i parodontu.

Je možné ztratit zuby po porodu a kojení ?

Více než sto let stará teorie o rozpouštění zubů a uvolňování vápníku je dávno překonaná. V těhotenství a po porodu při laktaci je celkově změněn hormonální stav ženy, mění se i mikroklima v ústní dutině. Přispívá i únava a každodenní pracovní vypětí při péči o dítě a domácnost. Hygiena dutiny ústní je celkově horší. Plak způsobuje onemocnění parodontu, ale i kazy zubů a jejich komplikace.

parodont_09

Vzniká zánět parodontu oslabením imunity(obranyschopnosti)?

Imunitní mechanismy mají určitě vliv na onemocnění parodontu. U mladých a zdravých lidí je imunita na dobré úrovni, organismus se infekci brání. S časem a stoupající agresivitou plaku vítězí infekce nad obranyschopností a vzniká parodontosa.
Při onemocněních způsobujících poruchy imunity, při užívání léků snižujících obranyschopnost (tzv.imunosupresiva) nebo při ozařování…atd., dochází častěji ke vzniku onemocnění parodontu.

V jakém věku zánět parodontu člověka postihuje?

Zánětlivé onemocnění parodontu začíná nejčastěji jako povrchový zánět dásní u mladých lidí. Neléčí-li se, přechází na hluboký zánět-parodontitidu(parodontozu), která se objevuje asi okolo 25-30 let. Existují vzácnější formy onemocnění parodontu, které postihují mladé lidi nebo dokonce děti. Jsou to různé agresivní formy parodontózy. Naštěstí jsou vzácné a často je doprovází některé celkové onemocnění (hormonální, kostní …atd.).

Je parodontóza přenosná na jiného člověka?

Ano. Parodontóza je ve své podstatě infekční onemocnění, které může být přenosné. Často dochází k přenosu mikrobů u blízkých členů rodiny. Pokud se jeden člen z rodiny začne léčit a druhý ne, stále zde zůstává zdroj nákazy a výsledek léčby není mnohdy dostačující. Je vhodné zapojit do péče celou rodinu.

Má vliv kvalita stravování na onemocnění parodontu?

Ano. Zejména v období nitroděložního vývoje dítěte a v období růstu, ale i v době dospělosti. Je třeba jíst vyváženou stravu se všemi složkami potravy (tuky, cukry, bílkoviny, s optimem vitamínů a minerálů). Striktní  diety parodontu neprospívají. Na druhé straně přejídání, zejména stravou bohatou na cukry, není pro ústní dutinu nejvhodnější.

parodont_10

Ovlivňuje onemocnění parodontu člověka společensky?

Ano. U pokročilé parodontozy jsou korunky zubů opticky dlouhé s defektními dásněmi a černými trojúhelníky mezi zuby. Skloněné, kývající se a putující zuby jsou velmi neestetické. Defektní chrup, propadlé rty a změna výrazu obličeje s dominujícím silným zápachem z úst žádnému člověku společenský dojem nevylepší.